Dins el Projecte Educatiu de Centre ens proposem potenciar la participació de les famílies en la vida i els projectes del centre.

Aquest bloc ha estat creat amb l'interès de facilitar el camí que fem, famílies i escola, vers l'objectiu que tenim en comú: l'educació dels nostres infants.

El joc heurístic: la clau de la creativitat en la infància

Has sentit a parlar del joc heurístic?
Consisteix en un fet tan senzill como deixar que els nens creïn el seu escenari de joc. No donar-li fet.

http://www.alupe.es/juego-heuristico/


 

Article de "Alupé Juguetes Creativos" a la seva web www.alupe.es (04/03/17)