Dins el Projecte Educatiu de Centre ens proposem potenciar la participació de les famílies en la vida i els projectes del centre.

Aquest bloc ha estat creat amb l'interès de facilitar el camí que fem, famílies i escola, vers l'objectiu que tenim en comú: l'educació dels nostres infants.

COM I PER QUÈ APRENDRE A OBSERVAR AL TEU FILLhttp://www.pequefelicidad.com/2016/09/como-y-por-que-aprender-observar-tu-hijo.html?m=1


Article de "Pequefelicidads" a la seva web www.pequefelicidad.com  (29/09/16)