Dins el Projecte Educatiu de Centre ens proposem potenciar la participació de les famílies en la vida i els projectes del centre.

Aquest bloc ha estat creat amb l'interès de facilitar el camí que fem, famílies i escola, vers l'objectiu que tenim en comú: l'educació dels nostres infants.

Els nostres fills necessiten confiança en ells mateixos, els ajudem?

És important que els teus fills sàpiguen que creus en ells. La confiança és el motor de l'aprenentatge

 

http://www.alupe.es/confianza/

 Article de "Alupé Juguetes Creativos" a la seva web www.alupe.es (25/01/17)